Skip to content
Ystadegau

Arolwg o'r cyfrifiad amaethyddol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Chwefror 2013
  • Cyfnod dan sylw: Rhagfyr 2012
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth ar dda byw, cnydau, cynhyrchu gwair a silwair a faint o wrtaith a gedwir.

Mae’r ystadegau ar ganlyniadau terfynol am yr Arolwg Amaethyddol yn cynnwys data ar gyfer am Gymru. Mae’r ystadegau ar gyfer y gweinyddiaethau priodol eu cyhoeddi ganddyn nhw ac mae’r manylion perthnasol eu cyhoeddi yn y datganiad yma. Mae’r ystadegau ar gyfer Teyrnas Prydain, yn gyfanswm, eu cyhoeddi gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ar 14 Fawrth 2013.

Pwyntiau allweddol

  • Mae nifer y defaid ac ŵyn wedi codi o 5.8 miliwn i 6.0 miliwn rhwng mis Rhagfyr 2011 a mis Rhagfyr 2012. Achoswyd hyn gan gynnydd yn y nifer yr ŵyn a gedwir gan ffermwyr.
  • Mae'r rhan fwyaf o'r ŵyn hyn yn cael eu cadw oherwydd amodau gwael y farchnad yn ystod 2012.
  • Mae nifer cyffredinol y gwartheg a lloi wedi codi ychydig bach dros y cyfnod. Daeth hyn o gefn gostyngiad graddol mewn nifer y gwartheg dros y blynyddoedd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu