Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg o'r cyfrifiad amaethyddol a garddwrol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: Mehefin 2017
Mae'r canlyniadau blynyddol hyn yn rhoi amcangyfrifon ar gyfer Cymru yn ei chyfanrwydd ar gyfer defnydd tir amaethyddol, da byw ar ffermydd a nifer y bobl sy'n gweithio ar ddaliadau amaethyddol a 1 Mehefin.

Pwyntiau allweddol

  • Nifer o ddefaid ac wyn a chynyddwyd o 2.3 y cant i 10.0 filiwn ym Mehefin 2017. Ers gostwng mor isel â 8.5 miliwn yn 2010 mae’r nifer o ddefaid ac wyn wedi dangos cynnydd yn y blynyddoedd diwethaf.
  • Roedd yna 1 y cant cynnydd yn y maint o fuchesi llaeth ac eidion dros y 12 mis diwethaf. Fodd bynnag arhosodd nifer y gwartheg yn gyffredinol ar lefel o 1.1 Miliwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyrfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu