Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cefnogi pobl: Ymchwil gwasanaethau pobl hŷn

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Chwefror 2016
Mae’r ymchwil hon yn archwilio’r gwelliannau sydd yn cael eu gwneud yn sgil argymhelliad Adolygiad Aylward y dylir seilio mynediad i wasanaethau pobl hŷn (a ddarperir fel rhan o Cefnogi Pobl) ar angen yn hytrach na daliadaeth.

Bwriad yr ymchwil oedd i:

  • archwilio sut darperir gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn trwy’r Grant Rhaglen Cefnogi Pobl ym mhob un o’r 22 ardal awdurdod lleol
  • asesu os yw gwasanaethau cymorth sy’n berthnasol a tai wedi newid o cael eu seilio ar daliadaeth i cael eu seilio ar angen
  • archwilio beth arall gall Llywodraeth Cymru ei wneud i hyrwyddo’r symudiad effeithiol o wasanaethau wedi’u seilio ar ddaliadaeth i wasanaethau wed’u seilio ar angen.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu