Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Prosiect Cysylltu Data Cefnogi Pobl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Mehefin 2017
Nod y prosiect 4 blynedd hwn yw defnyddio data gweinyddol i archwilio effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl ar y defnydd o wasanaethau cyhoeddus gan y rhai sy'n cael gafael ar gymorth.

Mae'r prosiect yn dilyn ymlaen o, ac yn cael ei lywio gan, ‘Astudiaeth Ddichonoldeb Cysylltu Data Cefnogi Pobl’. Dangosodd yr astudiaeth ei bod yn ymarferol cynnal astudiaeth feintiol fwy cadarn ac ar raddfa fawr o effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru gan ddefnyddio data cysylltiedig.

Bydd angen i adroddiad gael ei gyflwyno ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol hyd at fis Mawrth 2020.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@llyw.cymru

Cyfryngau
Tel: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu