Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth ddichonoldeb cysylltu data Cefnogi Pobl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mawrth 2016
Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai er mwyn helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl.

Mae'r adroddiad terfynol yn edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio cysylltu data i werthuso rhaglen Cefnogi Pobl.

Nod cyffredinol y prosiect hwn oedd archwilio'r cyfraniad y gallai cysylltu data ei wneud i'r gwerthusiad o'r rhaglen Cefnogi Pobl, drwy asesu'r ffyrdd roedd defnydd o'r gwasanaeth iechyd yn amrywio yn ôl nodweddion defnyddwyr gwasanaethau Cefnogi Pobl.

Prosiect Cysylltu Data Cefnogi Pobl

Dangosodd  yr astudiaeth ddichonoldeb ei fod yn bosib cynnal astudiaeth feintiol fwy cadarn ac ar raddfa fawr o effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru gan ddefnyddio data cysylltiedig. O ganlyniad i hyn, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i gyllido prosiect data cysylltiedig dros bedair blynedd  i archwilio effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl ar ddefnydd o wasanaethau cyhoeddus gan y rhai sy'n cael gafael ar gymorth.

Contact

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu