Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cefnogaeth i Flaenoriaethau Cyfranogiad Tenantiaid

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Mawrth 2014
Adolygodd yr astudiaeth hon y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran cymorth ar gyfer cyfranogiad tenantiaid yn y sector tai cymdeithasol.

Mae'r Adroddiad yn nodi rhai dewisiadau posibl yn y dyfodol, ac yn gwneud cyfres o argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill.

Comisiynwyd yr ymchwil hwn i adolygu'r gefnogaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i gyfranogiad tenantiaid. Mae'r Llywodraeth wedi, ers peth amser, darparu cyllid grant craidd i ddau sefydliad gwahanol i ddarparu cymorth i denantiaid, yn ogystal â phrosiectau penodol arian grant. Gyda golwg ar sicrhau gwerth am arian, mae Llywodraeth Cymru yn ceisio deall pa gymorth y gellir ei ddarparu ar lefel leol a sut y gallai blaenoriaethau cael eu hariannu yn y dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8920
Ebost: stacey.lewis@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu