Skip to content
Ystadegau

Camddefnyddio sylweddau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf i Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 2 Mai 2018
Data yn cynnwys gwybodaeth am bobl a welwyd yn asiantaethau trin cyffuriau ac alcohol.

Gorffennaf i Medi 2017

Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2018

Mae data chwarterol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Mae'r rhain yn cynnwys data ar weithgarwch chwarterol, cau achos yn ôl rheswm dros y cau a'r amser rhwng atgyfeirio a dechrau'r driniaeth.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 25 Hydref 2017

Mae wybodaeth blynyddol ar ddata triniaeth a phroffil o gamddefnyddio sylweddau yn cael eu cyhoeddi gan ein Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Noder bod tablau StatsCymru blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau wedi dod i ben; mae’r data blynyddol ar gael yn adroddiad Data Triniaeth - Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu