Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth ymchwiliol i gefnogi’r adolygiad llywodraethu addysg uwch (AU)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2011
Adolygiad o drefniadau llywodraethu mewnol cyfredol wrth ddarparu cyfeiriad strategol, goruchwylio a chraffu.

Anfonodd holiadur at holl Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) Cymru ynghylch eu trefniadau llywodraethu presennol, galwodd am dystiolaeth ysgrifenedig a chyfwelodd nifer o randdeiliaid. Bydd yn cyflwyno adroddiad ym mis Mawrth 2011.

Mae’r astudiaeth ymchwiliol yn cefnogi’r Grŵp trwy wneud y canlynol:

  • gwneud adolygiad cymharol o drefniadau gwahanol ar gyfer llywodraethu AU;
  • tynnu ar y deunydd darllen sydd ar gael, canolbwyntio ar lywodraethu’r sector AU cyfan ac, yn fwy arbennig, y cysylltiadau sefydliadol rhwng Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) a’r Llywodraeth; 
  • dyfnhau dealltwriaeth o drefniadau llywodraethu presennol AU Cymru sy’n dod i’r amlwg o’r holiadur.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn:0300 025 1138
Ebost: joanne.corke@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu