Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth o fodelau o lety a chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc sengl ddigartref

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Tachwedd 2007
Mae ar awdurdodau lleol ddyletswydd i bobl ifanc sengl ddigartref o dan y darpariaethau digartrefedd.
Nod yr ymchwil oedd darparu gwybodaeth a fydd yn rhoi i awdurdodau lleol (ac eraill) sail o dystiolaeth a fframwaith strategol ar gyfer cynllunio sbectrwm addas o ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc sengl ddigartref yn y tymor canol i’r tymor hir.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu