Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth o addysg a hyfforddiant ar gyfer cymwysterau proffesiynol ym maes tai

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Rhagfyr 2004
Mae'r astudiaeth hon yn asesu'r addysg a'r hyfforddiant a roddir i bobl i astudio ar gyfer cymhwyster ym maes tai yng Nghymru.
Mae e wedi casglu gwybodaeth ar unrhyw asesiadau annibynnol a wneir ar gyrsiau, yn cynnal arolwg o hyfforddiant proffesiynol landlordiaid cymdeithasol, eu hanghenion datblygu a'u barn am y cyrsiau a ddarperir ar hyn o bryd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu