Skip to content
Ystadegau

Cymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2017
 • Cyfnod dan sylw: 2017/18 (dros dro)
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (SLC), yn dangos gwybodaeth yn ôl y math o gefnogaeth.

Canlyniadau allweddol ar gyfer 2016/17 (terfynol)

 • Nifer y myfyrwyr a dderbyniwyd cymorth yng Nghymru yn 2016/17 oedd 63,800.
 • Cyfanswm terfynol y cymorth i fyfyrwyr a ddyfarnwyd yn 2016/17 oedd £848.9m, cynnydd o 6 y cant ar 2015/16.
 • Dyfarnwyd cyfanswm o £127.7m o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLC), gostyngiad o 1 y cant ar 2015/16.
 • Talwyd Benthyciadau Cynhaliaeth gwerth £238.6m i 57,400 o fyfyrwyr, o’i gymharu â’r £197m a dalwyd i 56,300 o fyfyrwyr yn 2015/16.
 • Talwyd Benthyciadau Ffioedd Dysgu gwerth £211.3m i Sefydliadau Addysg Uwch ar ran 56,300 o fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, a myfyrwyr sy’n hanu o’r UE ac yn astudio yng Nghymru.
 • Talwyd £267.1m o Grant Ffioedd Dysgu.

Canlyniadau allweddol ar gyfer 2017/18, dau fis mewn i’r flwyddyn academaidd (dros dro)

 • Mae ffigurau cynnar ar ôl dau fis o’r flwyddyn academaidd 2017/18 (h.y. erbyn canol Tachwedd 2017) yn dangos bod 61,500 o fyfyrwyr wedi derbyn £911.9m o gymorth hyd yn hyn. Roedd nifer y myfyrwyr wedi aros yr un fath ond roedd cynnydd o 6 y cant yn y swm a roddwyd o’i gymharu â’r ffigurau terfynol ar gyfer 2016/17.
 • Cyfanswm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLC) a ddyfarnwyd hyd yn hyn yw £126.2m.
 • O’r ymgeiswyr hynny sy’n cychwyn mewn addysg uwch yn 2012/13, dyfarnwyd cymorth GDLC llawn i 34 y cant ohonynt, a dyfarnwyd cymorth GDLC rhannol i 27 y cant.
 • Dyfarnwyd Benthyciad Cynhaliaeth i 55,300 o ymgeiswyr, gyda’r cyfanswm hyd yn hyn yn £269.7m.
 • Dyfarnwyd Benthyciad Ffioedd Dysgu i 57,100 o ymgeiswyr, gyda’r cyfanswm hyd yn hyn yn £229.5m.
 • Eleni am y tro cyntaf dyfarnwyd Benthyciadau i Raddedigion. Rhoddwyd Benthyciadau i Raddedigion i 3,000 o fyfyrwyr sy’n cyfateb i swm o £8.7m hyd yma. Mae’r myfyrwyr hynny wedi gofyn am daliadau gwerth cyfanswm o £26.1m ar gyfer 2017/18.

Cyfraddau derbyn diweddaraf, ar gyfer blwyddyn academaidd 2015/16

 • Amcangyfrifir y gwnaeth 96.7 y cant o fyfyrwyr cymwys godi Benthyciad Cynhaliaeth.
 • Amcangyfrifir y gwnaeth 97.1 y cant o fyfyrwyr cymwys godi Benthyciad Ffioedd Dysgu.

Cwsyllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu