Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Yr Achos dros Compactau Statudol rhwng awdurdodau lleol Cymru a'r trydydd sector

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Mawrth 2013
Cwmpasodd y cwestiynau ymchwil effeithiolrwydd compactau lleol, y ffactorau posibl ar gyfer llwyddiant a diffyg llwyddiant a manteision ac anfanteision o'r fath ofyniad.

Mae’r adroddiad:

  • yn archwilio compactau lleol o nifer o safbwyntiau gwahanol, gan gynnwys 'Exceptionalism Cymru'
  • mynd i'r afael â'r materion effeithiolrwydd; y ffactorau sy'n esbonio llwyddiant neu fethiant, a manteision ac anfanteision o roi compactau lleol ar sail statudol
  • dwyn ynghyd y casgliadau ac yn trafod eu goblygiadau ar gyfer gweithredu gan Lywodraeth Cymru

Cyswllt

Ffôn: 0300 0628134
Ebost: michael.harmer@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu