Skip to content
Ystadegau

Ystadegau gweuthwyr ymfudol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Awst 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2008
Mae'r adrodd hon yn tynnu ynghyd wybodaeth o amryw ffynonellau, gan ganolbwyntio ar y gwledydd a ymunodd â'r Undeb Ewropeaidd yn 2004 (yr 8 gwlad a ymaelododd).
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu