Skip to content
Ystadegau

Ffocws ystadegol ar Gymru gwledig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Mai 2008
Dyma adroddiad cyffredinol sy’n ystyried fel rydym yn diffinio ‘Cymru Gwledig’. Mae ystod mawr o opsiynau posib a fydd mewn amgylchiadau penodol mwy neu lai yn berthnasol.

Mae’r adroddiad yn ystyried beth ydy’r opsiynau a fel gallwn ddewis rhyngddynt er mwyn dod at ddiffiniad addas. Yn benodol, awgrymwn ddau ddosbarthiad a gellir eu defnyddio fel y mannau dechrau rhagosodedig ar gyfer dadansoddiad cyffredinol.

Er mwyn dangos y dosbarthiadau yma mewn defnydd, mae’r adroddiad hefyd yn ystyried peth ddadansoddiad cyffredinol o ffynonellau data sy’n bodoli’n barod er mwyn llunio’r gwahaniaethau – a’r tebygrwydd – rhwng Cymru Gwledig a gweddill Cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu