Skip to content
Ystadegau

Ffocws ystadegol ar troseddau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Gorffennaf 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2011
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth ar droseddau treisgar, byrgleriaeth, lladrad, datrys troseddau, ymddygiad gwrth-gymdeithasol a chanfyddiadau o drosedd.
Mae’r gyfradd droseddu yng Nghymru wedi bod yn is nag yn Lloegr yn gyson, gyda’r bwlch yn cau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Y patrwm cyffredinol yng Nghymru yw bod troseddu yn ardal heddlu Dyfed-Powys wedi bod lawer yn is na chyfartaledd Cymru, bod Gogledd Cymru yn is, De Cymru yn uwch, a Gwent lawer yn uwch.

Dyma rai o’r canlyniadau penodol a nodir yn yr adroddiad.

  • Rhwng 2003 a 2009, cafwyd gostyngiad o 20 y cant yn nifer y troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru; cafwyd gostyngiad tebyg yn Lloegr.
  • Gostyngodd nifer yr achosion o fwrgleriaeth a throseddau ceir a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru o draean rhwng 2003 a 2009; cafwyd gostyngiadau tebyg yn Lloegr.
  • Yn ôl Arolwg Troseddu Prydain, gostyngodd y gyfradd troseddau personol yng Nghymru o chwarter a throseddau cartref o bron i 20 y cant rhwng 2006 a 2009.
  • Er 2004, mae’r gyfradd droseddu gyffredinol a gofnodwyd gan yr heddlu ar gyfer Gwent a De Cymru wedi bod yn uwch yn gyson na chyfartaledd Cymru; mae Gogledd Cymru wedi bod yn is na chyfartaledd Cymru, a Dyfed-Powys lawer yn is.
  • Yn 2010,  roedd y cyfraddau troseddu treisgar a gofnodwyd gan yr heddlu yn Ne Cymru a Gwent yn debyg i’r cyfartaleddau yng Nghymru, Lloegr, a’r mwyafrif o ardaloedd heddlu yn Lloegr (ar wahân i Lundain, a oedd yn uchel); roedd cyfradd Gogledd Cymru ychydig yn uwch na’r cyfartaleddau hyn, ac roedd Dyfed-Powys lawer yn is.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu