Skip to content
Ystadegau

Ffocws ystadegol ar oedran

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mawrth 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2006
Y nod yw rhoi trosolwg ar grwpiau oedran yng Nghymru.

Mae Ffocysau blaenorol wedi canolbwyntio ar bobl hŷn ac ar blant. Y nod yn yr adroddiad hwn yw edrych ar yr holl sbectrwm oedran o’r rhai ifanc i’r henoed a phawb yn y canol.

Rhennir y Ffocws hwn yn wahanol benodau, gan gynnwys poblogaeth, y farchnad lafur, tai, troseddu, iechyd ac yn y blaen. O fewn pennod mae nifer o dablau cysylltiedig â’r testun, siartiau i helpu i ddangos darlun cyffredinol y data a detholiad o bwyntiau crynhoi sy’n amlygu rhai canlyniadau allweddol o’r data. Yn y pwyntiau crynhoi rydym wedi osgoi termau technegol gymaint ag y bo modd. Os oeddem yn credu y byddai fersiwn byr o’r geiriau’n gamarweiniol rydym wedi rhoi sylwadau mwy manwl.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu