Skip to content
Ystadegau

Cyflwr yr amgylchedd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Gorffennaf 2012
Data yn cynnwys dangosyddion ar alluogi newid, newid yn yr hinsawdd, defnyddio adnoddau'n gynaliadwy, bioamrywiaeth, tirweddau a morweddau, yr amgylchedd lleol a pheryglon amgylcheddol.

Nid yw’r adroddiad yn cael ei ddiweddaru bellach, ond rydym yn adolygu’r trefniadau ar gyfer daraparu mynediad i ddata sydd wedi ei ddiweddaru, gyda pharterniaid yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu