Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Barn rhanddeiliaid am amcanion Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector ac am y trefniadau i fonitro perfformiad seilwaith y trydydd sector

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Awst 2012
Ffocws yr adolygiad oedd darparu asesiad o ddibenion gwreiddiol y grant ac i weld a oes angen eu diweddaru.

Mae’r adroddiad hwn yn manylu ynghylch barn rhanddeiliaid am y Cytundeb Partneriaeth, pa mor berthnasol yw’r amcanion presennol a sut mae gwasanaethau craidd yn cael eu darparu. Trafodir argymhellion ar gyfer monitro perfformiad, gan gynnwys cymharu’r ffocws a roddir ar ganlyniadau ac ar allbynnau.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch Lucy Sykes Ffôn: 029 2082 6213

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu