Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Arolwg rhanddeiliaid

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Gorffennaf 2010
  • Cyfnod dan sylw: 2010
Bydd yr arolygon hyn yn ein galluogi i ddeall yn well ein perthynas â rhanddeiliaid a sut y gallwn eu gwella.

Cynhaliwyd arolwg 2010 gan Ipsos MORI. Ei nod cyffredinol oedd asesu perfformiad meysydd ac adrannau Cyfarwyddwyr Cyffredinol Llywodraeth Cynulliad Cymru yn eu cyfanrwydd yng nghyd-destun ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Cynlluniwyd yr arolwg hefyd gyda’r bwriad o ddarparu tystiolaeth sylfaenol er mwyn datblygu’r ffordd y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid, ac yn cynnwys rhanddeiliaid, a darparu data y gellir eu cymharu â chanfyddiadau 2006 a 2008.

Os oes gennych gwestiwn am yr arolwg dylech e-bostio blwch post research.evaluation@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu