Skip to content
Ystadegau

Staff mewn sefydliadau addysg bellach

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
  • Diweddariad nesaf: 10 Mai 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data yn ôl sefydliad a chategorïau gwariant ar dâl.

Casglwyd ystadegau o’r sefydliadau gan yr Adran Addysg a Sgiliau trwy gyfrwng y Cofnod Cyllid. Mae datganiadau blaenorol yn dod o’r Cofnod Staff Unigol.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2015/16, roedd cyfanswm o 7,755 staff cyfwerth ag amser llawn (CALl), a gyflogir yn uniongyrchol gan sefydliadau Addysg Bellach (AB) yng Nghymru.
  • Gostyngodd cyfanswm nifer y staff CALl, a gyflogir yn uniongyrchol gan sefydliadau AB yng Nghymru, fesul 8.4 y cant rhwng 2014/15 a 2015/16.
  • Mae newidiadau blynyddol yn niferoedd staff CALl yn amrywio ar draws sefydliadau AB, gyda phob sefydliad yn profi gostyngiad yn niferoedd staff CALl o’i gymharu â 2014/15.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu