Skip to content
Ystadegau

Staff mewn sefydliadau addysg bellach

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mai 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016/17
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data yn ôl sefydliad a chategorïau gwariant ar dâl.

Casglwyd ystadegau yn y blynyddoedd 2009/10 hyd at 2016/17 o’r sefydliadau gan Llywodraeth Cymru trwy gyfrwng y Cofnod Cyllid. Mae datganiadau blaenorol yn dod o’r Cofnod Staff Unigol.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2016/17, roedd cyfanswm o 8,045 staff cyfwerth ag amser llawn, a gyflogir yn uniongyrchol gan sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru.
  • Nifer y staff uniongyrchol cyfwerth ag amser llawn wedi codi 3 y cant rhwng 2015/16 a 2016/17.
  • Y newidiadau blynyddol yn niferoedd y staff cyfwerth ag amser llawn yn amrywio ar draws sefydliadau addysg bellach, a cheir cynnydd yn niferoedd y staff hyn ymhob un ond tri sefydliad o’i gymharu â 2015/16.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu