Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Sustem ymeithrio feddal o roi organau: Ymchwil i farn Nyrsys Arbenigol ac Arweinwyr Clinigol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
Nod yr ymchwil oedd archwilio’r canfyddiadau o drefnau gwaith cyfredol ac i sefydlu pa ddisgwyliadau ac agweddau ac unrhyw bryderon a oedd ganddynt ynghylch gweithredu, a symud at drefn o ymeithrio meddal.

Ailystyried safbwyntiau Nyrsys Arbenigol ac Arweinwyr Clinigol ar ôl y newid deddfwriaethol

Nod yr ymchwil ar gyfer y don olaf hon oedd ystyried effaith y ddeddfwriaeth ar arferion gwaith a ph’un a nododd Nyrsys Arbenigol ac Arweinwyr Clinigol unrhyw anghenion hyfforddiant pellach mewn perthynas â’r system newydd. Mae’r adroddiad yn cyflwyno safbwyntiau personol a fynegwyd gan y Nyrsys Arbenigol a’r Arweinwyr Clinigol a gymerodd ran.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0090
Ebost: ian.jones006@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 089 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu