Skip to content
Ystadegau

Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: Medi 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am y fframwaith mesur perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau lleol.

Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fframwaith mesur perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau lleol o ran eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.

Caiff data ei ddefnyddio i lywio datblygiad polisi cenedlaethol; i gefnogi awdurdodau lleol i ddysgu, cynllunio a gwella; i alluogi pobl i ddeall ansawdd gwasanaethau cymdeithasol ac i hysbysu’r drefn rheoleiddio ac arolygu yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu