Skip to content
Ystadegau

Meddiannu a throi allan gan landlordiaid cofrestredig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Rhagfyr 2011
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am orchmynion ildio meddiant, gwarantau troi allan ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r adroddiad hwn wedi dod i ben.

Caiff gwybodaeth gryno am orchmynion meddiant morgais a landlordiaid ar gyfer Cymru, yn seiliedig ar ddata y Weinyddiaeth Gyfiawnder ei chyhoeddi fel pennawd chwarterol.  

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.tai@llyw.cymru 

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu