Skip to content
Ystadegau

Stoc tai landlordiaid cymdeithasol a rhent

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: Stoc ar 31 Mawrth 17 a rhent ar gyfer 2017-18
  • Diweddariad nesaf: 8 Awst 2018
Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys gwybodaeth ar y nifer o unedau tai (fflatiau un ystafell a gwely man) sydd yn berchen neu rhannol berchen ac yn cael ei rheoli gan 11 Awdurdodau Lleol sydd yn cadw stoc gan bob Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae hyn yn cynnwys tai cymdeithasol a thai eraill, nad ydynt yn rhai cymdeithasol.

Pwyntiau allweddol

Stoc

  • Parhaodd cynnydd bychan 0.5 y cant  yn y stoc tai cymdeithasol ar rent yng Nghymru, gyda 228,684 o  unedau tai (yn cynnwys fflat un ystafell a gwelyau) ar 31 o Fawrth 2017 i’w gymharu gyda 227,441(r) blwyddyn yn gynt.
  • O’r 228,684 Unedau Tai Cymdeithasol roedd Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn berchen 62% a Awdurdodau Lleol yn berchen ar y gweddill 38 y cant.
  • Ar Mawrth 31 roedd yna 14,967 o unedau tai eraill nad oedd yn berchen neu yn rhannol berchen sydd yn eiddio i Landlordiaid Cymdeithasol yng Nghymru.  Roedd 99 y cant yn eiddio i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Rhent

  • Roedd rhent wythnosol cyfartalog  a osidir gan Llandlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar Ebrill 1 2017 ar gyfer 2017-18 ar gyfer pob hunangynhwysol cyffredinol tai, yn £86.96 fesul wythnos, 90 ceiniog yr wythnos na'r c’fartaledd a godir gan Awdurdodau Lleol.  Mae hyn  yn cymharu gyda gwahaniaeth o £1.37 yr wythnos o’r flwyddyn blaenorol.
  • Amrywiwyd rhent ar gyfer Awdurdodau Lleol hunangynhwysol, anghenion cyffredinol o £72.99 ar gyfer fflat un ystafell gwely £111.68 yr wythnos ar gyfer ystafell wely 4 fflat tra oedd rhenti LCC yn amrywio o £75.35 yr wythnos am fflat un ystafell wely i £136.18 yr wythnos am 5 (neu mwy) tai neu fyngalos.

Nodyn

(r) 2015-16 data sydd wedi ei diwygiedig  ers iddi gael ei gyhoeddi o’r blaen.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu