Skip to content
Casglu Data

Stoc tai cymdeithasol a rhent – Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 31 Mawrth 2017
Mae’r ffurflen yn gofyn am wybodaeth ar faint a math y stoc sy’n eiddo i landlordiaid cymdeithasol a’r rhent wythnosol cyfartalog a godir gan landlordiaid cymdeithasol yn ôl math o stoc.
Dyn ni’n casglu hwn oddi wrth landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru pob blwyddyn.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu