Skip to content
Casglu Data

Gwerthiannau tai cymdeithasol gan awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Mae'r ffurflen hon yn casglu gwybodaeth am werthiannau stoc tai rhent cymdeithasol a stoc tai rhent nad ydynt yn dai cymdeithasol, yn ôl y math o werthiant.
Rydym yn casglu'r wybodaeth hon gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru bob blwyddyn.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu