Skip to content
Casglu Data

Ansawdd tai cymdeithasol: Safon Ansawdd Tai Cymru - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: 31 Mawrth 2017
Mae'r ffurflen hon yn gofyn i landlordiaid cymdeithasol am wybodaeth ar gynnydd, a hynny yn erbyn Safon Ansawdd Tai Cymru.
Bob blwyddyn, rydym yn casglu'r wybodaeth hon oddi wrth landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu