Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Smygu mewn ceir sy'n cario plant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Gorffennaf 2014
Mae plant yn arbennig o agored i effeithiau mwg ail-law, sy’n gysylltiedig â phob math o broblemau iechyd plant yn cynnwys marwolaeth sydyn babanod, anhwylderau anadlu is, anhwylder y glust ganol, asthma a llid yr ymennydd.

Nod yr ymchwil hon oedd archwilio agweddau'r cyhoedd at gyfyngu ar smygu mewn ceir sy'n cario plant drwy arolwg o farn oedolion yng Nghymru, er mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu polisi yn y maes hwn.

Mae'r canlyniadau wedi'u trefnu'n ôl pum thema

  • Ymddygiad smygu mewn ceir; agweddau at smygu mewn ceir.
  • Agweddau at gyfyngu ar smygu mewn ceir.
  • Effeithiau tebygol cyfyngu ar smygu mewn ceir sy'n cario plant a'r graddau y bydd pobl yn cydymffurfio â chyfyngiadau.
  • Safbwyntiau yngylch y tebygolrwydd o orfodi cyfyngiadau.

Contact

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu