Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Sgiliau i Swyddi: Archwiliad Cenedlaethol Sgiliau Strategol i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2011
Archwiliad o'r cyflenwad sgiliau yn awr ac yn y dyfodol, y galw, ddiffyg cyfatebiaeth, a blaenoriaethau allweddol o ran sgiliau.

Comisiynwyd yr adroddiad er mwyn gwella'r sylfaen dystiolaeth sydd ar gael yng Nghymru o ran swyddi a sgiliau. Yr oedd yn pennu nodweddion allweddol y farchnad gyflogaeth a sgiliau yng Nghymru; yn mesur hyd a lled a natur y camgymhariad rhwng y sgiliau sydd eu hangen a chyflenwad y sgiliau; ac yn asesu unrhyw anghenion tebygol o ran sgiliau yn y dyfodol fesul sector a galwedigaeth.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu