Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Datblygu sgiliau mewn cymunedau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Mai 2009
Mae modd trefnu gweithgareddau datblygu sgiliau o fewn y gymuned gyda’r nod o adeiladu galluoedd pobl drwy weithgaredd.
Mae hwn yn adolygu 13 o agweddau fydd, gobeithio, yn rhoi blas da i chi o’r ffordd mae datblygu sgiliau wedi ei drin ar lefel gymunedol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu