Skip to content
Ystadegau

Dadansoddiad o faint y busnesau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Adroddiad blynyddol sy'n rhoi amcangyfrif o faint yr holl fentrau sy'n gweithredu yng Nghymru, gan gynnwys amcangyfrifon ar gyfer y busnesau lleiaf sy'n gweithredu o dan y trothwy TAW.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2017, roedd mentrau mawr (rhai yn cyflogi 250 neu mwy) yn cyfrif am 38.3 y cant o gyflogaeth yn y sector preifat yng Nghymru, o’i gymharu â 39.8 y cant ar gyfer y DU i gyd.
  • Rhwng 2003 a 2017 bu lleihad o 3.3 pwynt canran yng nghyfran y gyflogaeth yn y band maint cyflogaeth fwyaf yng Nghymru ac lleihad 3.6 pwynt canran yn y DU.
  • Yn 2017, roedd tua 0.4 y cant o fentrau byw yng Nghymru ddim yn eiddo i’r DU, sy’n cyfrif am 13.6 y cant o’r gyflogaeth yn 2017, i fyny 13.2 y cant yn 2016.
  • Roedd gwahaniaeth sylweddol rhwng sectorau diwydiant yn 2017, gyda chyflogaeth amaethyddiaeth bron i gyd ymhlith busnesau bach iawn (90.6 y cant) a chyflogaeth sector cynhyrchu yn canolbwyntio fwy ar y band maint mwyaf (49.8 y cant).
  • Yng Nghymru, yr awdurdodau lleol gyda’r gyfran fwyaf o gyflogaeth yn y band maint mwyaf yn y sector preifat oedd Caerdydd a Casnewydd (52.7 y cant a 52.6 y cant yn ôl eu trefn) a’r lleiaf oedd Powys (19.8 y cant).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu