Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau Gofal a lleoedd a reoleiddir gan yr Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2017
  • Diweddariad nesaf: 27 Mehefin 2018
Mae adroddiad blynyddol a gynhyrchwyd gan AGC ac mae'n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau i oedolion, gwasanaethau plant a gofal dydd i blant.

Mae'r datganiadau'n  cyflwyno canlyniadau allweddol ar gyfer Cymru ar ddiwedd pob tri mis ac yn eu cymharu â ffigurau ar ddiwedd cyfnodau tri mis blaenorol.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 062 8566
Ebost: cssiw_information@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu