Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth y sector ar lywodraethu cymdeithasau tai sydd wedi’u cofrestru yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Medi 2013
Mae’r astudiaeth ymchwil yn asesu pa mor dda y mae Byrddau cymdeithasau tai yn bodloni rhai safonau llywodraethu a ddefnyddir ledled Cymru.

Diben yr astudiaeth yw gwneud y canlynol:

  • asesu pa mor effeithiol yw’r arferion llywodraethu presennol mewn cymdeithasau tai a chwmnïau cydfeddiannol o’u cymharu â’r safonau llywodraethu sydd yn Siarter Llywodraethu Da Cartrefi Cymunedol Cymru ac o’u cymharu â phrif nodweddion y Fframwaith Rheoleiddiol
  • ystyried materion perthnasol ynglŷn â llywodraethu a dadleuon mewn sectorau cysylltiedig eraill i ganfod gwersi ar gyfer y sector cymdeithasau tai
  • helpu i wneud llywodraethu mewn cymdeithasau tai yn ddiogel at y dyfodol ac yn addas i’r diben, canfod anghenion hyfforddi, datblygu a meithrin gallu er mwyn cryfhau’r dull o ymdrin â llywodraethu a’r arfer o lywodraethu, a hynny er mwyn cwrdd â heriau yn y dyfodol, sy’n cynnwys amgylchedd ariannol sy’n mynd yn fwyfwy anodd, ac effaith diwygio lles
  • annog rhagor o ganolbwyntio ar lywodraethu da a gwelliant parhaus fel sail i sector sy’n cael ei redeg yn dda.

Cyswllt

Ffon: 0300 062 8562
Email: sara.james@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu