Skip to content
Casglu Data

Adran 52 datganiad alldro - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Gwariant yw hwn sydd wedi'i ddirprwyo neu ei ddatganoli'n llwyr gan ysgolion ar gyfer y flwyddyn ariannol ac nid yw'n cynnwys unrhyw arian a gedwir yn ganolog gan yr awdurdod lleol ac a gaiff ei wario ar ran ysgolion.

Mae hefyd yn dangos lefelau'r cronfeydd y mae ysgolion unigol yn eu cario ymlaen o un flwyddyn i un arall.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu