Skip to content
Ystadegau

Methodoleg bandio ysgolion uwchradd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Rhagfyr 2011
Mae ysgolion yn cael eu bandio yn seiliedig ar eu perfformiad. Cânt eu rhoi mewn un o bump band – o Fand 1, sef ysgolion sy'n perfformio'n dda, i Fand 5, sef ysgolion y mae angen iddynt wella.
Lluniwyd y fethodoleg ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol ac Estyn. Fe gyhoeddwyd bandiau pob ysgol uwchradd yn Rhagfyr 2011.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu