Skip to content
Ystadegau

Ail gartrefi yng Nghymru, 2005 - Cymhariaeth o ffynonellau data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2005
  • Cyfnod dan sylw: 2005
Adroddiad sy'n crynhoi'r wybodaeth ystadegol sydd ar gael am niferoedd, lleoliad a nodweddion ail gartrefi a chartrefi gwyliau yng Nghymru.

Yn fyr, nid oes yna amcangyfrif unigol boddhaol ynghylch nifer yr ail gartrefi yng Nghymru. Mae amlinellu'r gwahanol amcangyfrifon ynghyd â'u cyfyngiadau yn gam cyntaf angenrheidiol tuag at wella ansawdd y ffigurau hyn. Bydd yn rhaid i unrhyw welliannau i'r ffigurau hyn gael eu gwneud mewn cydweithrediad ag awdurdodau lleol yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu