Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth gwmpasu ar sut mae data cyrchfannau addysg bellach (AB) yng Nghymru yn cael eu casglu a’u defnyddio

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2012
Data Cyrchfannau yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio’r data sy’n nodi i ble mae pobl ifanc yn mynd ar ôl gorffen eu cyrsiau addysgol neu alwedigaethol.

Roedd yr astudiaeth yn cynnwys:

  • adolygiad o’r dogfennau sy’n berthnasol i’r data sydd ar gael, a’r defnydd o’r data hynny, o ran cyrchfannau dysgwyr yn Ewrop, yn rhannau eraill o’r DU ac yng Nghymru
  • adolygiad o’r canllawiau a dogfennau eraill sy’n ymwneud â chasglu a defnyddio data ar gyrchfannau ymadawyr addysg bellach yng Nghymru
  • cyfweliadau â Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr o’r sefydliadau sy’n bartneriaid
  • trafodaethau gyda phedwar rhwydwaith 14-19
  • grŵp ffocws yn cynnal dwy drafodaeth gyda chynghorwyr gyrfaoedd, athrawon a staff colegau addysg bellach
  • cyfweliadau dros y ffôn gydag adrannau ac asiantaethau llywodraethau eraill y DU
  • trafodaeth ar y casgliadau newydd gyda grŵp llywio’r prosiect.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu