Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwisg ysgol a chostau eraill addysg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2010
Cydnabuwyd, er y gall polisi gwisg ysgol fod o fantais i ysgolion, eu disgyblion a’u rhieni, gellid bod perygl ymyleiddio neu beri anfantais i rai grwpiau.
Nod cyffredinol yr ymchwil felly oedd pwyso a mesur barn rhieni/gofalwyr a phobl ifanc yng Nghymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu