Skip to content
Ystadegau

Cau ysgolion oherwydd amodau tywydd eithafol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Ebrill 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2010/11
Adroddiad ar nifer yr ysgolion a gaewyd, gan gynnwys data ar y math o ysgol a hyd y cyfnod cau.

Pwyntiau allweddol

  • Nifer cyfartalog y diwrnodau a gollwyd fesul ysgol oedd 1.4.
  • Dim ond 3 ysgol roedd wedi cau am fwy na wythnos.
  • Ni wnaeth 444 ysgol gau o gwbl (26 y cant).
  • Roedd llai na un allan o ddeg o ysgolion wedi cau am fwy na dau ddiwrnod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu