Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Rôl teuluoedd mewn rhoi organau: Adolygiad o'r dystiolaeth ryngwladol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Rhagfyr 2012
Mae’r adroddiad hwn yn cynnig gorolwg cyffredinol o ymchwil sy’n bodoli yn cynnwys teuluoedd rhoddwyr organau posibl.

Mae ymchwil yn amlygu nifer o ffactorau y gellid eu haddasu o bosibl sy’n gysylltiedig â chyfraddau o gydsyniad teuluol. Mae llawer o’r rhain yn ymwneud â’r cyswllt a wnaed gan staff meddygol â’r teulu, megis amseru a phrofiad y bobl broffesiynol sy’n gwneud y cais i roi.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0090
Ebost: ian.jones006@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu