Skip to content
Ystadegau

Traffig ffyrdd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am gyfanswm y traffig yn ôl math o gerbyd a dosbarth y ffordd.

Cynnydd: Faniau ysgafn 5%; Beiciau Pedal 5%; Ceir/thacsis 5%; Gostwng: Bysiau/choetsys 9%; Cerbydau nwyddau 1%; Dim newid: Beiciau Modur 0%. Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016, cyfanswm cyfaint traffig cerbydau modur yng Nghymru oedd 29.0 biliwn cilometr cerbyd; sydd gyfwerth â 9,322 cilometr cerbyd, neu 5,826 milltir, fesul pen o’r boblogaeth dros y flwyddyn.
  • O fewn y cyfanswm cyfaint traffig hyn, roedd ceir yn cyfrif am 79 y cant o’r cyfanswm.
  • Teithiodd cerbydau ar y prif ffyrdd yn bennaf, gyda 64.7 y cant o draffig modur yng Nghymru naill ai ar draffyrdd neu ar ffyrdd A.
  • Roedd traffig modur yng Nghymru ar ei uchaf yn 2016 yn 29.0 biliwn cilometr cerbyd, sydd 3.7 y cant yn uwch na’r uchafbwynt blaenorol yn 2007 ac sy’n cynrychioli cynnydd o 2.2 y cant ers 2015.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu