Skip to content
Ystadegau

Hyd a chyflwr ffyrdd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Chwefror 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
  • Diweddariad nesaf: Mai 2018
Adroddiad blynyddol sy'n dangos gwybodaeth yn ôl dosbarth y ffordd.

Cyfanswm hyd ffyrdd yng Nghymru: 34,642km. 1,709km A: Cefnffyrdd a thraffyrdd; 2,754km A: Ffyrdd sirol; 12,832km Ffyrdd B ac C; 17,347km Is-ffyrdd. Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Pwyntiau allweddol

  • Roedd gan Gymru 34,642 km o ffyrdd yn 2015-16.
  • Mae tua hanner ffyrdd Cymru, o ran eu hyd, yn isffyrdd di-ddosbarth ag wyneb caled.
  • Powys yw'r awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru o ran ei arwynebedd. Ym Mhowys y mae'r gyfran uchaf o Gefnffyrdd A (27 y cant), ffyrdd dosbarth B ac C (21 y cant) ac isffyrdd ag wyneb caled (12 y cant), sy'n cyfateb i 16 y cant o holl ffyrdd Cymru o ran eu hyd.
  • Mae mwy o filltiroedd o draffordd yng Nghasnewydd nag unman arall, sef 19 y cant o’r holl draffyrdd yng Nghymru.
  • Yn 2015-16, roedd angen cadw golwg fanwl ar gyflwr stwythurol 4.3 y cant o’r rhwydwaith traffyrdd ac 5.7 cant o’r rhwydwaith cefnffyrdd.
  • Yn ystod 2015-16 roedd gan Powys y gyfran uchaf o rhwydwaith ffyrdd a oedd angen  ymchwiliad pellach oherwydd ei gyflwr, sef 20 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu