Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o Uned Gydraddoldebau Llywodraeth Leol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Chwefror 2011
Mae'r adroddiad hwn yn archwilio gwerth yr Uned Gydraddoldebau i awdurdodau lleol ac i ba raddau y mae'r gefnogaeth sydd ar gael yn cynnal polisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gydraddoldebau o fewn llywodraeth leol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu