Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o Gyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru i Sefydliadau Seilwaith ar gyfer y Trydydd Sector

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2011
Adolygiad o'r trefniadau cyllido sy'n darparu cymorth i'r trydydd sector.

Comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad annibynnol o’r trefniadau cyllid craidd.

Prif nod y gwaith oedd adolygu pa mor addas yw’r trefniadau cyllid craidd wrth ddarparu cefnogaeth seilwaith i’r trydydd sector.   Mae’r adolygiad hefyd yn gwneud argymhellion ar y trefniadau cyllid ar gyfer cefnogaeth seilwaith yn y dyfodol.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu