Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o gefnogaeth i Ddatblygu Mentrau Cymdeithasol a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2011
Asesiad addasrwydd trefniadau ariannu presennol sy'n cefnogi twf a datblygiad Mentrau Cymdeithasol.
Prif nod y gwaith oedd adolygu pa mor addas yw’r trefniadau cyllid craidd wrth gefnogi datblygiad a chynnydd maint y sector Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r adolygiad hefyd yn gwneud argymhellion ar drefniadau cyllido yn y dyfodol ar gyfer cefnogi datblygiad a thwf ym maes mentrau cymdeithasol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu