Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygu Canllawiau Statudol Cymru ar Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2017
Nod yr adolygiad oedd deall sut y mae’r canllawiau yn gweithio’n ymarferol, sicrhau ei fod yn addas at y diben ar draws pob sector a nodi ffyrdd o’i wella.

Roedd yr adolygiad yn cynnwys edrych ar lenyddiaeth yn ogystal â grwpiau ffocws a chyfweliadau â rhanddeiliaid proffesiynol sy’n gweithio mewn meysydd allweddol fel iechyd, plismona, addysg, y trydydd sector a gofal cymdeithasol, gan gynnwys y rheini sy’n gweithredu ar lefel uwch a lefel rheng-flaen.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 9378
Ebostl: rebecca.cox@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu