Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o ddau ymyrriad adfer o dan arweiniad cyfoedion yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Tachwedd 2014
Mae’r adroddiad yn adolygu’r gwaith a’r effaith sydd wedi cael ei wneud hyd yn hyn mewn dwy gymuned adfer: Mudiad Adfer Gwynedd a Môn yn Ynys Môn a Gwynedd a ‘Recovery Cymru’ yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Edrychodd yr adolygiad ar farn y prif randdeiliaid, gan gynnwys:

  • aelodau, staff a’r rhai sy’n gwirfoddoli mewn cymunedau adfer
  • cynrychiolwyr gwasanaethau sydd â chysylltiad uniongyrchol neu anuniongyrchol â defnyddio sylweddau
  • unigolion sy’n defnyddio sylweddau nad ydynt wedi mynd at gymunedau adfer
  • aelodau o’r teulu
  • anwyliaid.

Roedd tri cham i’r prosiect hwn:

  • astudiaeth mapio a chwmpasu i ddatblygu dealltwriaeth o’r ddwy gymuned adfer
  • adolygu’r gwaith a’r effaith sydd wedi ei wneud hyd yn hyn
  • chyfosod data i ddatblygu model rhesymeg generig i helpu’r rheini sy’n dymuno sefydlu cymuned adfer a’i gwerthuso.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu