Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad y tystiolaeth ymchwil ar effeithiolrwydd gwahanol ddulliau o hyrwyddo datblygiad lleferydd a iaith cynnar

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mai 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2013-2014
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau Asesiad Tystiolaeth Cyflym (ATC) o ymchwil ryngwladol ar ymyraethau datblygiad iaith cynnar llwyddiannus ar gyfer plant o dan bedair oed.

Mae’n adnabod nodweddion allweddol ymyrraethau llwyddiannus ac yn ystyried asesiadau ar gyfer plant dwyieithog/amlieithog a’r hyfforddiant a gynigiwyd i ymarferwyr fel rhan o’r ymyrraethau a adolygwyd. Caiff y canfyddiadau eu defnyddio wrth lunio canllawiau a gweithredu’r hawl datblygiad iaith cynnar o fewn Dechrau’n Deg.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3111
Ebost: hayley.collicott@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu