Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o’r ddarpariaeth Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Mawrth 2010
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r canfyddiadau, y casgliadau a’r argymhellion sy’n deillio o’r ymchwil helaeth a’r broses ymgynghori yr ymgymrwyd â hi wrth gynnal yr astudiaeth.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu