Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o'r cynnydd o ran gweithredu argymhellion ar ddarpariaeth y Gwasanaethau Addasu yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Tachwedd 2010
Gwnaed y gwaith hwn mewn ymateb i'r adroddiad a luniwyd gan y Pwyllgor Cyfle Cyfartal yn 2009.

Amcanion yr ymchwil yw:

  • odi’r camau penodol sydd wedi’u cymryd er mwyn gweithredu pob un o’r 37 argymhelliad yn adroddiad 2005
  • asesu'r cynnydd a wnaed yn ogystal â'r buddion a’r effeithiau sydd wedi digwydd o ganlyniad i'r gweithredu
  • gwneud argymhellion ar gyfer unrhyw weithredu pellach sydd angen eu gwneud a gan bwy.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu